Garantie si service

GARANȚII ȘI SERVICE

1. Drepturile consumatorilor persoane fizice
Produsele comercializate de magazinul online VOBLERE-STIUCA provin din surse autorizate de producători sau direct de la producători și beneficiază de garanția legală de conformitate, în baza Legii nr. 449/2003 din 12/11/2003 în versiune consolidată din 06/01/2019.

1.1 Garanția legală a produselor
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 449/2003 din 12/11/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, în calitate de comerciant, VOBLERE-STIUCA este obligat să livreze consumatorului produse care :
– corespund descrierii făcute de VOBLERE-STIUCA pe Site şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care VOBLERE-STIUCA le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model,
– corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut lui VOBLERE-STIUCA şi acceptat de acesta,
– corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip,
– fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil.
În caz de neconformitate, consumatorii au dreptul de a pretinde remedierea ori înlocuirea gratuită a produselor vândute, precum și despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficiențelor constatate în acest termen.
În acest sens, VOBLERE-STIUCA răspunde față de clienții săi privind garanția legală de conformitate de o durată de 2 (doi) ani de la data livrării produsului.
Astfel, aducerea la conformitate se poate efectua prin:
– repararea produsului;
– înlocuirea produsului;
– înlocuirea cu produse cu performanțe cel puțin similare/egale cu ale produsului ce nu poate fi reparat sau înlocuit cu același model;
– reducerea proporțională a prețului sau returnarea contravalorii produsului, în situația în care reparația sau înlocuirea nu sunt posibile.
Consumatorul trebuie să informeze VOBLERE-STIUCA despre lipsa de conformitate în termen de 2 (două) luni de la data la care a constatat-o.

Termenul maximum de aducere în conformitate a produselor este de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

Pentru repararea produsului vor fi utilizate numai piese noi. Producătorii vor asigura piesele de schimb aferente şi service-ul necesar produselor de folosință îndelungată, atât pe durata de fabricaţie, cât şi după scoaterea din programul de fabricaţie, pentru perioada cel puţin egală cu durata medie de utilizare, calculată de la data vânzării ultimelor produse, direct sau prin terţi abilitaţi.
În cazul reparării produselor, durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care s-a adus la cunoștința VOBLERE-STIUCA lipsa de conformitate (sau s-a predat produsul persoanei desemnate de către acesta) până la data aducerii produsului în stare normală de utilizare, respectiv data indicată în notificarea în scris în vederea ridicării produsului reparat sau data predării efective a produsului către consumator.
În cazul înlocuirii produsului, VOBLERE-STIUCA are aceleaşi obligaţii pentru produsul înlocuit ca şi pentru produsul vândut iniţial.
În cazul în care repararea sau înlocuirea sunt imposibile sau constituie măsuri disproporționate, consumatorul va putea solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului și rambursarea integrală a prețului.
Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră.

Pentru produsele cu o durată medie de utilizare mai mare de 2 (doi) ani, consumatorii beneficiază de o garanție legală în baza căreia, după expirarea termenului de 2 (doi) ani de la data livrării produsului, aceștia pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse apărute pe durata medie de utilizare a acestora.

Garanția legală este exclusă atunci când :
– s-a intervenit asupra produsului, a fost reparat și/sau modificat de către personal neautorizat;
– numărul de serie al produsului, componentele sau accesoriile au fost modificate, anulate sau eliminate;
– sigiliile pentru garanție au fost rupte sau schimbate;
– produsul prezintă defecte fizice (lovituri, crăpături, ciobiri, rugină) sau prezintă urme de utilizare în condiții neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, manipulare incorectă, setări și instalări incorecte, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, etc);
– incapacitatea de utilizare din cauza parolelor/măsurilor de securitate uitate sau pierdute.

1.2 Garanția comercială a produselor
În plus fată de garanția legală de conformitate, după caz, unele produse pot beneficia de o garanție comercială oferită de producători, conform specificațiilor care figurează în certificatele de garanție ale produselor.

2. Drepturile persoanelor juridice care nu au calitatea de consumator
În cazul persoanelor juridice perioada de garanție este de 12 (douăsprezece) luni pentru produsele de folosință îndelungată și între 0-12 (de la zero la douăsprezece) luni pentru restul produselor, după caz, conform indicațiilor care figurează în certificatul de garanție al produsului.
Termenul de aducere la conformitate pentru produse este de maximum 30 zile.

3. Procedura înlocuirii produselor în garanție
În caz de neconformitate, Clientul trebuie să informeze VOBLERE-STIUCA prin trimiterea unui mail la adresa office@VOBLERE-STIUCA.ro sau sunând la numărul de telefon 0771 019 851.
După primirea mesajului VOBLERE-STIUCA va contacta clientul pentru a stabili modalitatea de predare/expediere a produsului neconform în vederea înlocuirii acestuia.
Produsele aduse/expediate pentru înlocuire trebuie să fie complete, să conțină toate accesoriile (este recomandabil ca acestea să fie aduse/expediate într-un ambalaj adecvat) și însoțite de câte o copie a facturii fiscale de achiziție, a certificatului de garanție original al producătorului/importatorului, a certificatului de garanție emis de VOBLERE-STIUCA care însoțește factura sau este transmis online, via email, clientului.

După recepționarea și verificarea coletului, VOBLERE-STIUCA va informa clientul cu privire la derularea procedurii de înlocuire a produsului.
Plata transportului pentru produsele trimise pentru înlocuire (tur-retur) revine în sarcina VOBLERE-STIUCA. În eventualitatea în care solicitarea de garanție este nejustificată, iar produsul funcționează conform specificațiilor producătorului, solicitantul va achita costurile aferente transportului, precum și costul de diagnosticare a produsului, stabilit de specialistii VOBLERE-STIUCA după verificare.
Pierderea certificatului de garanție, precum și deteriorarea, ștergerea sau pierderea etichetei care conține datele de identificare ale produsului pot duce la pierderea garanției.
În cazul în care clientul nu a primit alăturat facturii sau pe email certificatul de garanție aferent acesteia emis de VOBLERE-STIUCA, îl poate solicita oricând la adresa de email office@VOBLERE-STIUCA.ro, comunicând numărul facturii, titularul, adresa de mail.